www.blog.proste.to
Backup eXpert – KONKURS

Backup eXpert – KONKURS

Piszesz prace magisterską/licencjacką?masz sporą kolekcję zdjęć rodzinnych i boisz się utraty danych?

Konkurs który przygotowaliśmy z Backup eXpert  jest właśnie dla Ciebie :)

Regulamin konkursu:

Organizator
Organizatorem Konkursu jest Opero Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski wraz z administracją bloga proste.to (http://proste.to), zwani dalej „Organizatorem”.
Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej http://backupexpert.pl oraz http://proste.to.
Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości uczestników na temat ryzyka utraty danych i zapoznanie ze sposobem zabezpieczenia przed ich utratą, jakim jest backup.
Organizacja konkursu
    •    W celu przystąpienia do konkursu uczestnik musi spełnić następujące warunki:
    •    Zaakceptować warunki Regulaminu.
    •    Mieć ukończone 18 lat.
    •    Utworzyć konto Business 20 GB w systemie Backup eXpert za pośrednictwem strony: http://backupexpert.pl/trial.html. Utworzone konto jest w wersji trial, z której użytkownik może korzystać przez 30 dni bez ponoszenia opłat. Po upływie określonego czasu, jeżeli użytkownik nie dokona płatności, konto wygaśnie.
    •    Wykonać co najmniej jeden backup za pośrednictwem aplikacji Backup eXpert.
    •    Polubić na portalu Facebook.com stronę Opero Backup (https://www.facebook.com/pages/Opero-Backup/189930024460347) oraz proste.to (https://www.facebook.com/proste.to).
    •    Wysłać wiadomość email na adres konkurs@backupexpert.co zawierającą imię, nazwisko, login do utworzonego konta w platformie Backup eXpert oraz odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto wykonywać backup danych?
    •    Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikację odpowiedzi na pytanie konkursowe przez Organizatora.
    •    Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu od 05.12.2014 do 31.12.2014r.
    •    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2015r. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.
nagrody
    •    Nagrodą w Konkursie jest 5 rocznych licencji Backup eXpert Business 20 GB.
    •    Spośród uczestników Konkursu, zostanie wyłonionych 5 osób – zwycięzców, którzy spełnili warunki Konkursu oraz nadesłali najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe.
    •    Przyznanie nagrody będzie odbywać się po przez aktywację licencji Business 20 GB, którą uczestnik utworzył na potrzeby konkursu.
Postanowienia końcowe
    •    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
    •    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
    •    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

NA GÓRĘ